Công ty TNHH một thành viên Dâu Tằm Tơ Lam Giang (Lamgiangsilk) là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dâu, tằm, tơ, ... (cung ứng giống dâu, trứng tằm, tơ sợi,

→ Xem tiếp 0 Bình luận   0 lượt chọn tin