• 2 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • Lưu tin
 • Thực phẩm Hải Sản Sông Đốc
 • Thực phẩm Hải Sản Sông Đốc
 • Hàng đã về sau 2 ngày đánh bánh
 • Lô hàng cá thu
 • Tàu đánh bắt cá
 • Cửa biển
 • Tàu nghĩ ngơi sau những ngày lênh đênh.

Seafood 69

23/09/2019

Thực phẩm Hải Sản Sông Đốc

Tươi roi rói.
 • commentBình luận
 • commentBình luận

Hàng đã về sau 2 ngày đánh bánh

 • commentBình luận

Lô hàng cá thu

 • commentBình luận

Tàu đánh bắt cá

 • commentBình luận

Cửa biển

 • commentBình luận

Tàu nghĩ ngơi sau những ngày lênh đênh.

 • commentBình luận