• 5 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
  • Lưu tin

War story

15/09/2019

Phi vụ tập kích Sơn Tây 1970

10.000 Lính tinh nhuệ của Mỹ hoàn toàn thất bại trong chiến dịch tập kết giải cứu tù binh ở Sơn tây.
  • commentBình luận