• 0 lượt thích
 • 8 bình luận
 • Lưu tin
 • Tận dụng gốc cây tầm vông
 • Tận dụng gốc cây tầm vông
 • Tận dụng gốc cây tầm vông
 • Tận dụng gốc cây tầm vông
 • Tận dụng gốc cây tầm vông
 • Tận dụng gốc cây tầm vông

TÁI CHẾ VIỆT

19/10/2018

Tận dụng gốc cây tầm vông

Xưa nay người ta dùng thân cây tầm vông làm vật liệu để trang trí nhưng lại ít thấy tận dụng gốc tầm vông. Một điều lạ là gốc tầm vông có độ cứng và chắc như gỗ để chúng ta điêu khắc bất kỳ hình dáng gì chúng ta muốn. Nếu bạn có sở thích sưu tầm các sản phẩm ĐỘC và LẠ, hãy liên lạc với chúng tôi ngay và luôn nhé.

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ