• 6 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
  • Lưu tin

Welcome VIP

12/09/2019

Hà Giang - địa đầu Tổ Quốc đẹp như thế nào ?

Hà Giang là tỉnh vừa có Hà (sông nhỏ) vừa có Giang (sông lớn) - toàn nước với nước - giống như Hải Dương là tỉnh vừa có Hải (biển nhỏ) vừa có Dương (biển lớn) - cũng nước với nước 😊
---

Đất Hà Giang xưa thuộc bộ Tân Hưng, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Về sau, Hà Giang nằm trong phạm vi thế lực của ba Tộc tướng xứ Thái. Trong giai đoạn Minh thuộc đầu thế kỷ 15, được gọi là huyện Bình Nguyên, đổi thành châu Bình Nguyên từ năm 1473, sau lại đổi tên thành châu Vị Xuyên.

Vào cuối thế kỷ 17, tộc trưởng người Thái dâng đất cho Trung Hoa, đến năm 1728, Trung Hoa trả lại cho Đại Việt một phần đất từ vùng mỏ Tụ Long đến sông Lô. Năm 1895, ranh giới Hà Giang được ấn định lại như trên bản đồ ngày nay.

...
  • 1
  • commentBình luận