• 0 lượt thích
 • 8 bình luận
 • Lưu tin
 • NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHÍNH CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG ĐỒI CHÈ NHIỀU NĂM TUỔI
 • NGỌN CHÈ ĐƯỢC HÁI BẰNG MÁY
 • CẢNH THU HOẠCH CHÈ VÀO MÙA VỤ
 • NƯỚC TƯỚI CHÈ THEO DÂY CHUYỀN
 • ĐỒI CHÈ TÁCH BIỆT ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SẠCH SẼ
 • MỘT KHÂU CHẾ BIẾN CHÈ
 • CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ NGÀY NAY RẤT HIỆN ĐẠI
 • THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN CÙNG NĂM THÁNG
 • SẢN PHẨM CHÈ HÚT CHÂN KHÔNG RẤT ĐẶC BIỆT
 • SẢN PHẨM CHÈ ĐÓNG LON 150G TRUYỀN THỐNG
 • ĐƯA SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU ĐI KHẮP MỌI NƠI

Chi nhánh Gian hàng

13/10/2018

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN CÁC LOẠI MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP.

NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHÍNH CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG ĐỒI CHÈ NHIỀU NĂM TUỔI

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

NGỌN CHÈ ĐƯỢC HÁI BẰNG MÁY

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

CẢNH THU HOẠCH CHÈ VÀO MÙA VỤ

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

NƯỚC TƯỚI CHÈ THEO DÂY CHUYỀN

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

ĐỒI CHÈ TÁCH BIỆT ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SẠCH SẼ

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

MỘT KHÂU CHẾ BIẾN CHÈ

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ NGÀY NAY RẤT HIỆN ĐẠI

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN CÙNG NĂM THÁNG

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

SẢN PHẨM CHÈ HÚT CHÂN KHÔNG RẤT ĐẶC BIỆT

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

SẢN PHẨM CHÈ ĐÓNG LON 150G TRUYỀN THỐNG

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

ĐƯA SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU ĐI KHẮP MỌI NƠI

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN TRỒNG CÂY CHÈ ; BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY NÔNG NGHIỆP

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ