• 0 lượt thích
 • 8 bình luận
 • Lưu tin
 • NHỮNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN
 • KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY
 • HÌNH ẢNH NỮ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DÊT ĐI CÙNG NĂM THÁNG
 • SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN, AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT
 • ĐƯỢC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THAM QUAN
 • SẢN PHẨM THAM GIA CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHẮP MỌI VÙNG MIỀN
 • THEO KIP THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • HÌNH ẢNH NHÀ MÁY

Chi nhánh Gian hàng

06/10/2018

MANG THƯƠNG HIỆU MAY MẶC CỦA QUÊ HƯƠNG NGHỆ AN RA THẾ GIỚI

TRƯỞNG THÀNH TỪ NHÀ MÁY DÊT THỊ LOAN, NGÀY NAY CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  HALOTEXCO ĐÃ MANG THƯƠNG HIỆU VÀ HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ BÁC HỒ NGỒI BÊN KHUNG DÊT RA THẾ GIỚI.

NHỮNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN

NHỮNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN

 • commentBình luận

KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY

KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY

 • commentBình luận

HÌNH ẢNH NỮ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DÊT ĐI CÙNG NĂM THÁNG

HÌNH ẢNH NỮ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DÊT ĐI CÙNG NĂM THÁNG

 • commentBình luận

SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN, AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT

SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN, AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT

 • commentBình luận

ĐƯỢC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THAM QUAN

ĐƯỢC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THAM QUAN

 • commentBình luận

SẢN PHẨM THAM GIA CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHẮP MỌI VÙNG MIỀN

SẢN PHẨM THAM GIA CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHẮP MỌI VÙNG MIỀN

 • commentBình luận

THEO KIP THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THEO KIP THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • commentBình luận

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIÊN

BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIÊN

 • commentBình luận

HÌNH ẢNH NHÀ MÁY

HÌNH ẢNH NHÀ MÁY

 • commentBình luận