• NHỮNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC  CÔNG NHẬN
  • KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY
  • HÌNH ẢNH NỮ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DÊT ĐI CÙNG NĂM THÁNG
  • SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN, AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT
  • ĐƯỢC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THAM QUAN
  • SẢN PHẨM THAM GIA CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHẮP MỌI VÙNG MIỀN
  • THEO KIP THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  • BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIÊN
  • HÌNH ẢNH NHÀ MÁY
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MANG THƯƠNG HIỆU MAY MẶC CỦA QUÊ HƯƠNG NGHỆ AN RA THẾ GIỚI

TRƯỞNG THÀNH TỪ NHÀ MÁY DÊT THỊ LOAN, NGÀY NAY CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  HALOTEXCO ĐÃ MANG THƯƠNG HIỆU VÀ HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ BÁC HỒ NGỒI BÊN KHUNG DÊT RA THẾ GIỚI.

0 bình luận   0 lượt chọn tin

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để viết bình luận!
NHỮNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN
NHỮNG THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN
KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY
KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY
HÌNH ẢNH NỮ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DÊT ĐI CÙNG NĂM THÁNG
HÌNH ẢNH NỮ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY DÊT ĐI CÙNG NĂM THÁNG
SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN, AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT
SẢN XUẤT PHẢI AN TOÀN, AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT
ĐƯỢC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THAM QUAN
ĐƯỢC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THAM QUAN
SẢN PHẨM THAM GIA CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHẮP MỌI VÙNG MIỀN
SẢN PHẨM THAM GIA CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHẮP MỌI VÙNG MIỀN
THEO KIP THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THEO KIP THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIÊN
BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN VIÊN
HÌNH ẢNH NHÀ MÁY
HÌNH ẢNH NHÀ MÁY
Bài liên quan: Bài xem nhiều: