• 0 lượt thích
  • 0 bình luận
  • Lưu tin
  • Tiền thi công xây dựng
  • Project Delivery
  • Asset Management

KHỞI NGHIỆP 0 ĐỒNG

14/09/2018

Những thách thức chuyển đổi số của ngành xây dựng (EC&O) và CNTT

Theo SAP, ngành xây dựng và vận hành (EC&O - Engineering Construction and Operation) bao gồm toàn bộ vòng đời của các công trình xây dựng từ tư vấn, kỹ thuật đến xây dựng công trình và quản lý bất động sản đòi hỏi tư duy chuyển đổi và ứng dụng công nghệ.


4 thách thức của ngành xây dựng


Thách thức thứ 1 chính là các tập đoàn đa ngành ngày càng mở rộng phạm vị hoạt động trên toàn cầu và tìm kiếm thị trường bên ngoài quốc gia của mình. Muốn hay không, các doanh nghiệp xây dựng bản địa đều sẽ phải cạnh tranh trên chính thị trường của mình.


Thách thức thứ 2 chính là sự công nghiệp hoá ngành xây dựng. Xu hướng xây dựng tinh gọn nhiều cấu phần được sản xuất sẵn ngày càng thể hiện rõ nét. Ngày nay công trình ở một nơi còn ở nhiều nơi khác (off site) sẽ sản xuất và cung cấp cấu kiện, vật liệu cho công trình.  


Thách thức thứ 3 là năng lực xây dựng mô hình công trình mô phỏng, ứng dụng công nghệ như BIM (Building Information Modeling - mô hình hoá thông tin xây dựng); qua đó, nhà thầu chính có thể số hoá các qui trình , hoạt động công trình từ đầu đến cuối. Việc này không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà có thể mở rộng ra toàn ngành. 


Biến động nhân sự ngày càng đòi hỏi các nhà thầu phải đảm bảo đủ nhân sự cho công trình với nhiều mức độ kỹ năng phù hợp với mức lương tương xứng. Đòi hỏi nhà quản lý phải có trình độ và công cụ để lên kế hoạch nhân sự cho từng giai đoạn.


Những thách thức CNTT


Tốc độ phát triển của công nghệ điện toán đám mây ngày càng mạnh mẽ. Ngành xây dựng và các ngành liên quan cần khai thác sức mạnh của các đám mây này.


Vai trò chuyên môn hoá trong nền kinh tế mạng lưới ngày càng thể hiện rõ. Các doanh nghiệp càng cần bắt tay để có thể tập trung nhanh nhất các cấu kiện vật liệu cho công trình xây dựng.


Công nghệ 3D và hiển thị hình ảnh sẽ hỗ trợ có được các thiết kế, kế hoạch nhanh hơn, chi tiết và thông minh hơn. 


Công nghệ di động đảm bảo lực lượng lao động vận hành mọi lúc mọi nơi.


Trong khi đó, công nghệ IoT sẽ giúp vận hành nhanh chóng và an toàn hơn.


Dữ Liệu Lớn và công nghệ phân tích sẽ giúp ra quyết định hiệu quả hơn.


 


 


 

Tiền thi công xây dựng

Ngày nay các nhà tư vấn có thể ứng dụng phần mềm để tư vấn cho chủ đầu tư

  • commentBình luận

Project Delivery

CNTT ngày nay hỗ trợ theo dõi tiến độ công trình theo thời gian thức, kết nối thông tin giữa nhà thầu chính và các nhà thầu phụ với chủ đầu tư ...

  • commentBình luận

Asset Management

Sau khi xây dựng, bất động sản vẫn cần được theo dõi và quản lý

  • commentBình luận