• 6 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • Lưu tin
 • Ngọc Long Châu Diamond Lucky Diva
 • Ngọc Long Châu Diamond Lucky Diva
 • Ngọc Long Châu Diamond Lucky Diva
 • Ngọc Long Châu Diamond Lucky Diva
 • Ngọc Long Châu Diamond Lucky Diva

Cty Ngọc Long Châu

22/08/2019

Ngọc Long Châu Diamond Lucky Diva

Chuyên nghiệp - Đẳng cấp hãy nghĩ đến Ngọc Long Châu .

💎 Giá Mới Tháng 08 / 2019 Kim Cương Lucky Diva New Hoàn Toàn Mới .👍

✔️ Do Cty Ngọc Long Châu Phân Phối Độc Quyền Sản Phẩm . 📣

📱 Quý Khách Có Thể Check Trực Tiếp Online Giấy Giám Định Quốc Tế Trên Smartfone . 😱

⚠️ Quý Khách Lưu Ý Không Phải Kim Cương Moissanite Nào Cũng Giống Nhau Về Chất Lượng . Quan Trọng Là Trình Độ Tay Nghề Thợ Kim Cương Mài Lâu Năm Giác Cắt Nhiễn , Độ Trong Suốt , Độ Chiếu Lấp Lánh , Màu Sắc Trắng Sáng , Chất Lượng Và Độ Bền Của Kim Cương . Chế Độ Bảo Hàng Của Cty Uy Tín Lâu Năm . Để Quyết Định Chất Lượng Của Sản Phẩm Kim Cương Moissanite Trên Thị Trường Hiện Nay .

😱 Giá Tại Xưởng Ngọc Long Châu

💎 🤩 3Ly0 / VVS1 / Nước D / Thử Bút Kim Cương / 186.000₫

💎 🤩 3Ly5 / VVS1 / Nước D / Thử Bút Kim Cương / 279.000₫

💎 🤩 4Ly0 / VVS1 / Nước D / Thử Bút Kim Cương / 466.000₫

💎 🤩 4Ly5 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 652.000₫ .

💎 🤩 5Ly0 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 932.000₫ .

💎 🤩 5Ly4 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 1.281.000₫ .

💎 🤩 5Ly5 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 1.211.000₫ .

💎 🤩 6Ly0 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 1.398.000₫ .

💎 🤩 6Ly3 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 1.980.000₫ .

💎 🤩 6Ly5 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 1.864.000₫ .

💎 🤩 6Ly8 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 2.330.000₫ .

💎 🤩 7Ly0 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 2.446.000₫ .

💎 🤩 7Ly2 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 2.563.000₫ .

💎 🤩 7Ly5 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 2.796.000₫ .

💎 🤩 8Ly0 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 3.728.000₫ .

💎 🤩 8Ly1 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 3.844.000₫ .

💎 🤩 8Ly5 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 4.660.000₫ .

💎 🤩 9Ly0 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 5.592.000₫ .

💎 🤩 9Ly5 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 6.524.000₫ .

💎 🤩 10Ly00 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 7.456.000₫ .

💎 🤩 11Ly0 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 9.320.000₫ .

💎 🤩 12Ly00 / VVS1 / Nước D / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 11.184.000₫ .

💎 🤩 14Ly00 / VVS1 / Nước F / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 15.844.000₫ .

💎 🤩 15Ly00 / VVS1 / Nước F / Mã Số Cạnh Trên Kim Cương / Thử Bút Kim Cương / Giấy Giám Định Quốc Tế / 19.012.000₫ .

#kimcuongluckydivangoclongchau
#kimcuongmoissanitengoclongchau
#kimcươngluckydiva
#kimcươngmoissaniteluckydiva
#kimcuongngoclongchau
#kimcươngngọclongchâu
#nữtrangkimcươngngọclongchâu
#nutrangkimcuongngoclongchau
#nutrangkimcuongmoissanite
#nữtrangkimcươngmoissanite
#kimcuongngoclongchau
#kimcươngngọclongchâu
#kimcuongluckydiva
#kimcươngluckydiva
#kimcươngmoissaniteluckydiva
#kimcuongnhantaoluckydiva
#kimcươngnhântạoluckydiva
#ngoclongchau
#bảnggiáLuckyDivaNgọcLongChâu
#bảnggiáLuckyDiva
#MoissaniteLuckyDiva
#giacongchetacnutrangkimcuong
#giacongnutrangkimcuong
#giacôngnữtrangkimcương
#giacôngchếtácnữtrangkimcương
#nữtrangkimcươngngọclongchâu
#nữtrangkimcươngcôngnghệITALY
#nữtrangkimcươngin3d
#thiếtkếnữtrangkimcương
#thiếtkếnữtrangngọclongchâu
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận