• 6 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • Lưu tin
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh
 • Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh

Peacockoo MEDIA

22/08/2019

Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2019 - Lương Thùy Linh

Diện áo dài nền nã xuất hiện tại các danh lam thắng cảnh quê hương mình, Tân hoa hậu Lương Thùy Linh gây thương nhớ giữa đất trời Cao Bằng 🙄

Photo: Vũ Toàn
#MissWorldVietnam2019 #MWVN2019
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận