• 22 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • Lưu tin
 • Lựa chọn Hạnh phúc.
 • Lựa chọn Hạnh phúc.
 • Lựa chọn Hạnh phúc.
 • Lựa chọn Hạnh phúc.
 • Lựa chọn Hạnh phúc.
 • Lựa chọn Hạnh phúc.
 • Lựa chọn Hạnh phúc.

HOPONO DIAMOND

20/08/2019

Lựa chọn Hạnh phúc.


Để thay đổi cuộc sống, có một số thời điểm chúng ta cần đưa ra quyết định rằng mình phải sống một cách hạnh phúc.

Và cách duy nhất để chúng ta làm được điều ấy, đó là quyết định tìm kiếm những thứ mà bạn có thể làm chủ và khiến bạn cảm thấy trân trọng, sau đó mang giá trị đó đến cho một ai đó cần.

Khi chúng ta bắt đầu tập trung vào những điều tốt đẹp và nhìn vào khía cạnh tích cực của mọi thứ, thì quy luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại bằng cách mang đến các bản sao chính xác từ những suy nghĩ mới của chúng ta.

Và những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu xuất hiện. Sau đó sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, và nhiều hơn nữa.
 • commentBình luận
 • commentBình luận
 • commentBình luận
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận
 • 1
 • commentBình luận