• Chân dài bên xe đạp điện azi
  • Cả đám nhảy mà nhiều thứ rơi quá
1 4

NGƯỜI ĐẸP VÀ XE ĐẸP

Nhiều hình thức nhìn là nghiền

Có những thư không nhìn được cũng nghiền đó là những vật chất mang tính vô hình

Xe đạp trong túi lại là vật bất lý thân

2 bình luận   0 lượt chọn tin

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để viết bình luận!
Chân dài bên xe đạp điện azi
Không thể rời mắt khỏi hình
Cả đám nhảy mà nhiều thứ rơi quá
Bọn nhà giàu thích chụp hình may mà tụi bé đi xe đạp điện
Sản phẩm: Bài liên quan: Bài xem nhiều: