• 6 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • Lưu tin
 • Sự công bằng của tiền lương, bạn nghĩ mình đã hiểu đúng?
 • Sự công bằng của tiền lương, bạn nghĩ mình đã hiểu đúng?
 • Sự công bằng của tiền lương, bạn nghĩ mình đã hiểu đúng?
 • Sự công bằng của tiền lương, bạn nghĩ mình đã hiểu đúng?
 • Sự công bằng của tiền lương, bạn nghĩ mình đã hiểu đúng?

Kênh Tuyển Dụng

03/08/2019

Sự công bằng của tiền lương, bạn nghĩ mình đã hiểu đúng?

Phàm là người lao động trên thế giới này, ai cũng đều muốn được tăng lương càng nhiều càng tốt.

Thực ra người lao động không quan tâm nhiều đến các định nghĩa hay thuật ngữ về lương, họ chỉ cần biết tổng thu nhập từ việc làm đã mang đến cho gia đình và bản thân họ mức sống thế nào?

Đề án của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành đã nêu quan điểm khá hay: “Tiền lương phải là thu nhập chính và bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ...”, nhưng đảm bảo ở mức nào? Đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Thực tế luôn luôn có sự mâu thuẫn giữa mong muốn của người lao động và hạn mức chi trả của cơ quan, doanh nghiệp. Ai cũng nói đến sự công bằng trong mức lương nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là công bằng?

Sự công bằng của các mức lương - theo nghĩa đồng lương phải phản ánh đúng năng lực và kết quả lao động của từng con người cụ thể. Chỉ có như thế, tiền lương mới thực sự có ý nghĩa là động lực, trách nhiệm của người lao động và là sự tôn trọng nhân cách của những người chân chính.

Nếu doanh nghiệp trả lương công bằng, người lao động sẽ làm việc tâm huyết và gắn bó lâu dài. Và ngược lại.

Về phía người lao động, trước khi đề cập đến vấn đề lương, tăng lương, hãy đánh giá đúng năng lực của mình để đưa ra những yêu cầu phù hợp, đảm bảo dung hoà cả đôi bên.
 • commentBình luận
 • commentBình luận
 • commentBình luận
 • commentBình luận
 • commentBình luận