• 5 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
 • Lưu tin
 • Lionel Messi
 • Cristiano Ronaldo
 • Neymar
 • Canelo Alvarez
 • Roger Federer
 • Russul Wilson
 • Aaron Rodgers
 • Lebron James
 • Stephen Curry
 • Kevin Durant

Review Tech

03/08/2019

Top những vận động viên có doanh thu cao nhất thế giới năm 2019

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar lần lượt dẫn đầu danh sách 10 vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất năm 2019, theo thống kê của tạp chí Forbes.
 • commentBình luận

Lionel Messi

127 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 92 TRIỆU USD
Quảng cáo: 35 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Cristiano Ronaldo

109 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 65 TRIỆU USD
Quảng cáo: 44 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Neymar

105 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 75 TRIỆU USD
Quảng cáo: 30 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Canelo Alvarez

94 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 92 TRIỆU USD
Quảng cáo: 2 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Roger Federer

93,4 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 7,4 TRIỆU USD
Quảng cáo: 86 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Russul Wilson

89,5 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 80,5 TRIỆU USD
Quảng cáo: 9 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Aaron Rodgers

89,3 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 80,3 TRIỆU USD
Quảng cáo: 9TRIỆU USD

 • commentBình luận

Lebron James

89 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 36 TRIỆU USD
Quảng cáo: 53 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Stephen Curry

79,8 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 37,8 TRIỆU USD
Quảng cáo: 42 TRIỆU USD

 • commentBình luận

Kevin Durant

65,4 TRIỆU USD

Lương + Thưởng: 30,4 TRIỆU USD
Quảng cáo: 35 TRIỆU USD

 • commentBình luận