• 12 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
  • Lưu tin

Nguyễn Chánh Tính

11/07/2019

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá…
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
  • 1
  • commentBình luận
  • 1
  • commentBình luận
  • commentBình luận