Mạng xã hội phải đặt máy chủ tại Việt Nam

Một trong trong số đó là quy định về việc mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp phải đảm bảo có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin.

Riêng mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải; có cơ chế để loại bỏ nội dung vi phạm trong 03 giờ.

Trang thông tin điện tử tổng hợp phải lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

Mạng xã hội, thông tin điện tử tổng hợp phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin về hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam. Mạng xã hội, thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp thì không được sử dụng cùng một tên miền.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

Trích LuatVietnam

0 bình luận   0 lượt chọn tin

Từ 15/4, mạng xã hội phải đặt máy chủ tại Việt Nam (Ảnh minh họa)
Sản phẩm: Bài liên quan: Bài xem nhiều: