• 2 lượt thích
 • 0 bình luận
 • Lưu tin
 • Nếu ngày kia có 1 chiếc giày Đi lang thang lạc vào hai đứa
 • Đi đâu cũng vậy, hai mình bên nhau.
 • Đã từng ấm lạnh với đôi chân Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần
 • Anh với em là một đôi giày Phải với trái cần chi trùng khớp
 • Giày Cox Cặp Nam Nữ Trắng Xanh Dương
 • Giày Cox Cặp Nam Nữ Trắng Xanh Dương
 • Giày Cox Cặp Nam Nữ Trắng Xanh Dương

tuấn bình

22/04/2019

Giày Cox Cặp Nam Nữ Trắng Xanh Dương

Đôi Giày nào đánh rơi miền Cổ Tích
Ta vẫn còn say chếnh choáng đi tìm
Dấu Giày nào vương thành vệt trong Tim
Chờ ngựa xe đón vào đêm tỉnh mịch

Có tìm thấy Đôi Giày ngàn năm trước
Ta có còn lưu lại nét duyên xưa
Phố thì buồn chợt ướt đẫm cơn mưa
Đôi Giày cũng dạt trôi miền Ký Ức
 • commentBình luận
Giày Cox Cặp Nam Nữ Trắng Xanh Dương

Nếu ngày kia có 1 chiếc giày Đi lang thang lạc vào hai đứa

Nếu ngày kia có một chiếc giày

Đi lang thang lạc vào hai đứa

Dẫu chiếc ấy bằng nhung hay lụa

Giữa chúng mình, sẽ hoá thừa ngay!

Anh với em là một đôi giày

Phải với trái cần chi trùng khớp

Chỗ tương khắc là nơi tương hợp

Giữa bốn mùa sông núi đổi thay

Thì em ạ, đường dài lăn lốc

Dẫu đế mòn, mũi vẹt, chẳng sao!

 • commentBình luận
Thủy chung son sắt duyên giày.

Đi đâu cũng vậy, hai mình bên nhau.

DUYÊN ĐÔI GIÀY
Thủy chung son sắt duyên giày.
Hẹn thề chung sông bên nhau trọn đời
Lở rằng có một chiếc rơi.
Chia kia còn lại vẵn bơi một mình.
Đôi giày sống rất nghĩa tình.
Đi đâu cũng vậy, hai mình bên nhau.
Dầu cho trăm đắng ngàn cay.
Duyên giày vẫn thế không thay đôi lọng

 • commentBình luận
Đường dài vạn dặm chẳng phân vân

Đã từng ấm lạnh với đôi chân Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần

Đã từng ấm lạnh với đôi chân
Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần
Tình vẫn chưa phai thời cố cựu
Ý còn mãi đượm buổi thanh tân
Hương nồng gợi nhớ khi xa vắng
Tiếng ngọt thầm trao lúc ở gần
Đâu dễ chia lìa hình với bóng
Đường dài vạn dặm chẳng phân vân

Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần
Tình vẫn chưa phai thời cố cựu
Ý còn mãi đượm buổi thanh tân
Hương nồng gợi nhớ khi xa vắng
Tiếng ngọt thầm trao lúc ở gần
Đâu dễ chia lìa hình với bóng
Đường dài vạn dặm chẳng phân vân

 • commentBình luận
Hương nồng gợi khi xa vắng Tiếng ngọt thầm trao lúc ở gần

Anh với em là một đôi giày Phải với trái cần chi trùng khớp

Đã từng ấm lạnh với đôi chân
Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần
Tình vẫn chưa phai thời cố cựu
Ý còn mãi đượm buổi thanh tân
Đã từng ấm lạnh với đôi chân
Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần
Tình vẫn chưa phai thời cố cựu
Ý còn mãi đượm buổi thanh tân
Hương nồng gợi nhớ khi xa vắng
Tiếng ngọt thầm trao lúc ở gần
Đâu dễ chia lìa hình với bóng
Đường dài vạn dặm chẳng phân vân
Đâu dễ chia lìa hình với bóng
Đường dài vạn dặm chẳng phân vân

 • commentBình luận
 • commentBình luận
Đâu dễ chia lìa hình với bóng. Đường..
 • commentBình luận
Mưa nắng làm cho sắc nhạt dần. Tình vẫn chưa phai thời cố
 • commentBình luận
Thời gian còn lại
 • 0

  52663 tốt
 • 0

  687444 tốt