• 0 lượt thích
 • 8 bình luận
 • Lưu tin
 • Thực học – Thực nghiệp
 • FPT Polytechnic hướng tới mục tiêu đào tạo chất lượng cao
 • Cao đẳng FPT và HaNoi Computer ký kết thỏa thuận hợp tác

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

14/03/2019

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic kiên định với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sử dụng phương pháp học tập qua dự án với mục tiêu lớn nhất là “Tốt nghiệp – Tốt nghề“.Cụ thể, các chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo hướng dự án cho từng học kỳ và bài tập thực tế cho từng môn học. Theo đó, nhà trường đưa các công việc thực tế trong doanh nghiệp vào bài giảng. Sinh viên sẽ được giao các nhiệm vụ, dự án ngay đầu giai đoạn để từng bước học hỏi và hoàn thiện nhiệm vụ được giao.Để thực hiện được chương trình học trên, nhà trường tạo môi trường học tập giống doanh nghiệp với việc tuân thủ nghiêm ngặt lịch học tập. Sinh viên được giao nhiệm vụ học tập giống như nhân viên. Các giờ học được tổ chức để giao việc và kiểm soát công việc.
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

Thực học – Thực nghiệp

Với cách học này, sinh viên sẽ có điều kiện phát huy cao tính sáng tạo, từ đó, định hướng rõ ràng về mục đích môn học, chủ động trong việc tự tìm tòi kiến thức. Đây cũng là cách để sinh viên làm quen với những yêu cầu của công việc sau này.

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

FPT Polytechnic hướng tới mục tiêu đào tạo chất lượng cao

Cùng với việc nâng cao các kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn quốc tế, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic còn chọn cho mình lối đi riêng: chủ động “bắt tay” chặt chẽ với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên.

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ

Cao đẳng FPT và HaNoi Computer ký kết thỏa thuận hợp tác

Chiều ngày 24/02/2016, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic và Công ty Cổ phần Máy tính Hà Nội (HaNoi Computer) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực.

 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ