more
 • Ngày u ám, sương khói.
 • Ngày mưa.
 • Ngày hè.
 • Ngày có tuyết.
 • Kinh nghiệm chụp hình trong mọi thời tiết.
 • 4 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • NGÀY U ÁM, SƯƠNG KHÓI
 • NGÀY HÈ
 • NGÀY MƯA
 • NGÀY CÓ TUYẾT
 • KINH NGHIỆM CHỤP HÌNH TRONG MỌI THỜI TIẾT
 • comment
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Chụp ảnh và quay phim bằng drone là một thú vui mới
 • HUNGRY HIPPOS - zekedrone
 • FISHING NET IN VIETNAM - Trung Pham
 • Harvest Water Lilies - Tuan Nguyen
 • Fall In Love - zekedrone
 • 2 Dogs, 2 People And 4 Shadows - Qliebin
 • In The Middle Of The Winter Forest - Photographersworld
 • Hon Khoi Salt Field, Vietnam - Trung Pham
 • On The Nhu Y River - Tuan Nguyen
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • biểu tượng đà lạt
 • Đà lạt
 • Đà lạt
 • Đà lạt
 • Đà lạt
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ