Cơm ngon, dẻo. Cháy thơm , giòn. Sử dụng đơn giản. Bước đột phá đối với dòng “cơm ngon, giòn cháy” đã đưa Hiệp Hưng tự hào là doanh nghiệp đầu tiên trên toàn quốc nghiên cứu và sản

→ Xem tiếp 1 Bình luận   0 lượt chọn tin