Dự án thành lập hãng hàng không có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng của FLC được cấp phép hoạt động trong 50 năm.

→ Xem tiếp 0 Bình luận   0 lượt chọn tin