more
pause
 • Hạn chế của vận tải hàng hóa đường bộ
 • Hạn chế của vận tải hàng hóa đường biển
 • Hạn chế của vận tải hàng hóa đường sắt
 • Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện
 • Bất cập về kết nối
 • Hạn chế giữa các đầu kết nối
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Logistics là gì ?
 • Vận chuyển Logistics
 • Các dịch vụ logistics chủ yếu
 • Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải
 • Các dịch vụ logistics liên quan khác
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Gemadept - doanh nghiệp duy nhất thuộc nhóm VN30
 • ’Ông lớn’ logistics Gemadept giải thể chi nhánh tại Campuchia
 • Điểm đáng lưu ý về doanh thu
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Vị thế của Việt Nam trong ngành logistics của thế giới
 • Những lợi thế giúp Việt Nam phát triển ngành logistics
 • 2 xu thế chủ đạo của ngành vận tải và logistics Việt Nam
 • 3 thách thức lớn của ngành vận tải và logistics Việt Nam
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Dự báo sự tăng trưởng đối với ngành vận tải trong năm 2019
 • Định hướng chuyển dịch trong tương lai
 • Lợi thế để phát triển ngành vận tải và logistics.
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ