more
  • Bức ảnh này của Kyoichi Sawada đã giành giải thưởng Pulitzer năm 1966.
  • 5
Bức ảnh này của Kyoichi Sawada đã giành giải thưởng Pulitzer năm 1966.: Một bà mẹ Việt Nam cùng 4 đứa con lội qua một dòng sông ở B ... Xem thêm
War story 22/11/2019
more
  • 5
Thật dã man.: Một đoạn băng ghi lại cảnh Phát xít Đức giết người Do Thái
Nature & Animal 21/11/2019
more
  • 10
Huge pregnant female white shark near Hawaii:
more
  • 11
TÁO QUÂN DỪNG PHÁT SÓNG SAU 15 NĂM: Kèo này chắc Tết bật mấy phim xưa cũ để xem rồi 😟
Top CLIPS 21/11/2019
more
  • 6
Trận chung kết huyền thoại ☣️: Trận Chung Kết huyền thoại đưa rất nhiều anh em đến với bóng đá, nếu bạn còn nhớ chắc giờ cũng đã tr ... Xem thêm