more
 • Ngành điện tử tiêu dùng
 • Công nghiệp điện tử sẽ thiếu nhân lực
 • Ngành bất động sản trước dòng vốn FDI
 • Cơ hội và thách thức ngành dệt may
 • Nông nghiệp có dấu hiệu khởi sắc
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • Nhu cầu tuyển dụng ngành điện tử tăng cao
 • Việt Nam khan hiếm lao động ngành điện tử và may mặc
  Nhu cầu tuyển dụng ngành điện tử
  Dự báo tăng cao trong năm 2019
 • Dệt may Trung Quốc đang có sự dịch chuyển sang Việt Nam
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • Nhiều người cầm phiếu thu nhưng không có cách nào để đòi lại tiền
 • 500.000 đồng của
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ