more
  • 9
06 chữ đừng phải nhớ

more
  • 4
Lương tâm là vô giá. Mất cái gì thì mất nhưng nhất định đừng để mất lương tâm. Nhớ nhé...!

more
  • Thông báo dành cho bà con bán vé số TPHCM
  • 2
Thông báo dành cho bà con bán vé số TPHCM: Từ ngày 1/4-15/4/2020 thời gian tạm nghĩ bán vé số. Bà con cô bác, anh, chị em nào bán ... Xem thêm

more
  • 25 THUẬT TÂM LÝ ĐỈNH CAO LÀM CHỦ MỌI TÌNH HUỐNG.
  • 3
25 THUẬT TÂM LÝ ĐỈNH CAO LÀM CHỦ MỌI TÌNH HUỐNG.: 1. Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, hãy để một chiếc gương qua ... Xem thêm

Chuyện Kinh Doanh 27/03/2020
more
  • Chỉ cần phạm phải 1 trong 3 điều này, sẽ là dấu chấm hết cho doanh nghiệp.
  • 8
Chỉ cần phạm phải 1 trong 3 điều này, sẽ là dấu chấm hết cho doanh nghiệp.: 1. Chỉ có 1 chủng hàng cung cấp. 2. Chỉ có 1 phổ khách ... Xem thêm