more
pause
  • comment
  • 1 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
more
pause
  • comment
  • 1 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
more
pause
  • comment
  • 0 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
more
pause
  • Xác định rõ trình độ tiếng anh của bản thân và lên kế hoạch
  • Hãy quan tâm tới sức khỏe của bạn trước khi bước vào ôn thi
  • Luyện tập các kỹ năng nghe và nói thường xuyên
  • Luyện ngữ âm thường xuyên
  • comment
  • 2 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ
more
pause
  • comment
  • 1 lượt thích
  • 0 bình luận
  • 0 chia sẻ