more
pause
 • comment
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • comment
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Xác định rõ trình độ tiếng anh của bản thân và lên kế hoạch
 • Hãy quan tâm tới sức khỏe của bạn trước khi bước vào ôn thi
 • Luyện tập các kỹ năng nghe và nói thường xuyên
 • Luyện ngữ âm thường xuyên
 • comment
 • 2 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • comment
 • 1 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ