Hồ Minh Hoài
Hồ Minh Hoài
Hồ Minh Hoài
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
Bạn bè (264)

Hồ Minh Hoài 19/07/2019
more
 • 8
Hồ Minh Hoài 22/05/2019
more
 • - Chào cả nhà! Miền bắc và miền trung hôm nay thời tiết đẹp quá!
 • - Chào cả nhà! Miền bắc và miền trung hôm nay thời tiết đẹp quá!
 • - Chào cả nhà! Miền bắc và miền trung hôm nay thời tiết đẹp quá!
 • - Chào cả nhà! Miền bắc và miền trung hôm nay thời tiết đẹp quá!
 • 3
Chào cả nhà! Miền bắc và miền trung hôm nay thời tiết đẹp quá! ... Xem tiếp
Hồ Minh Hoài 12/05/2019
more
 • - Cả ngành Y Tế sẽ bảo vệ anh! 
Cho dù bây giờ không còn trực tiếp trong ngành y nhưng cá nhân tôi luôn theo dõi và ủng hộ anh! bạn
 • - Cả ngành Y Tế sẽ bảo vệ anh! 
Cho dù bây giờ không còn trực tiếp trong ngành y nhưng cá nhân tôi luôn theo dõi và ủng hộ anh! bạn
Cả ngành Y Tế sẽ bảo vệ anh! Cho dù bây giờ không còn trực tiếp trong ngành y nhưng cá nhân tôi luôn theo dõi và ủng hộ anh! bạn ... Xem tiếp
Hồ Minh Hoài 11/05/2019
more
 • - Mời các bạn về Nghệ An quê tôi!
 • - Mời các bạn về Nghệ An quê tôi!
 • - Mời các bạn về Nghệ An quê tôi!
Mời các bạn về Nghệ An quê tôi! ... Xem tiếp
Hồ Minh Hoài 09/05/2019
more
 • 1
Thể hiện tình yêu với người thương bằng hành đọng vô cùng ý nghĩa sau 1 ngày làm việc mệt mỏi!