Huynh Huu Trong
Huynh Huu Trong
Huynh Huu Trong
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
Bạn bè (264)

Huynh Huu Trong 14/10/2019
more
 • Huynh Huu Trong - TRIẾT LÝ: CÂY TRE

Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm.

Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi
 • 2
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
"TRIẾT LÝ": CÂY TRE Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ... Xem thêm
Huynh Huu Trong 14/10/2019
more
 • Huynh Huu Trong - Đi để thấy cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu ....
 • Huynh Huu Trong - Đi để thấy cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu ....
 • Huynh Huu Trong - Đi để thấy cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu ....
 • 2
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Đi để thấy cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu .... ... Xem tiếp
Huynh Huu Trong 10/10/2019
more
 • Huynh Huu Trong - Việt Nam thắng rồi....
Tối nay có người đi cỗ vũ chung với tui rồi
 • 5
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Việt Nam thắng rồi.... Tối nay có người đi cỗ vũ chung với tui rồi
Huynh Huu Trong 09/10/2019
more
 • Huynh Huu Trong - Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi....
 • Huynh Huu Trong - Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi....
 • Huynh Huu Trong - Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi....
 • Huynh Huu Trong - Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi....
 • 1
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Người theo hương hoa mây mù giăng lối Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi.... ... Xem tiếp
Huynh Huu Trong 07/10/2019
more
 • Huynh Huu Trong - Quê em mùa nước lên .....
Nhìn hình mọi người gửi lên .... vừa thèm vừa nhớ quê ....
Sẽ sớm về thăm mọi người nhé
 • Huynh Huu Trong - Quê em mùa nước lên .....
Nhìn hình mọi người gửi lên .... vừa thèm vừa nhớ quê ....
Sẽ sớm về thăm mọi người nhé
 • Huynh Huu Trong - Quê em mùa nước lên .....
Nhìn hình mọi người gửi lên .... vừa thèm vừa nhớ quê ....
Sẽ sớm về thăm mọi người nhé
 • Huynh Huu Trong - Quê em mùa nước lên .....
Nhìn hình mọi người gửi lên .... vừa thèm vừa nhớ quê ....
Sẽ sớm về thăm mọi người nhé
 • 7
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Quê em mùa nước lên ..... Nhìn hình mọi người gửi lên .... vừa thèm vừa nhớ quê .... Sẽ sớm về thăm mọi người nhé ... Xem tiếp