Lê Kim Ngân
Lê Kim Ngân
Lê Kim Ngân
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
Bạn bè (264)

Lê Kim Ngân 03/10/2019
more
 • 7
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Nghĩ cái cảnh 99k và chen vô không nổi , ko còn sạch sẽ , đẹp đẽ và đầy đủ đồ ăn như vậy không nhỉ ?
Lê Kim Ngân 27/09/2019
more
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • Lê Kim Ngân - 🌍 2 năm 1 chặng đường 
❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con
 • 2
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
🌍 2 năm 1 chặng đường ❤️ Cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành cùng con ... Xem tiếp
Lê Kim Ngân 25/09/2019
more
 • Lê Kim Ngân - Đợi chờ là hạnh phúc 
30 phút nữa mới xuống ca 😂😂😂🤣🤣🤣
 • 4
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Đợi chờ là hạnh phúc 30 phút nữa mới xuống ca 😂😂😂🤣🤣🤣
Lê Kim Ngân 17/09/2019
more
 • Lê Kim Ngân - Được ngày off là bày vẽ 
Lại chuẩn bị tập cho xuống cân 😂😂😂
 • Lê Kim Ngân - Được ngày off là bày vẽ 
Lại chuẩn bị tập cho xuống cân 😂😂😂
 • Lê Kim Ngân - Được ngày off là bày vẽ 
Lại chuẩn bị tập cho xuống cân 😂😂😂
 • Lê Kim Ngân - Được ngày off là bày vẽ 
Lại chuẩn bị tập cho xuống cân 😂😂😂
 • 3
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Được ngày off là bày vẽ Lại chuẩn bị tập cho xuống cân 😂😂😂 ... Xem tiếp
Lê Kim Ngân 14/09/2019
more
 • Lê Kim Ngân - Vui gọi Anh ơi, buồn gọi Anh ơi, sản sản cũng gọi Anh ơi 😂😂
Vì đơn giản E biết luôn có 1 người sẽ tl Anh nghe nè. ❤❤
 • 8
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Vui gọi " Anh ơi", buồn gọi " Anh ơi", sản sản cũng gọi " Anh ơi" 😂😂 Vì đơn giản E biết luôn có 1 người sẽ tl " Anh nghe nè". ❤❤ ... Xem thêm