Huynh Minh Tien
Huynh Minh Tien
Huynh Minh Tien
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
 • pause
 • pause
 • pause
 • pause
Bạn bè (264)

Huynh Minh Tien 18/01/2020
more
 • - ♨♨Siêu phẩm #Streetglide #Special 2020 đã về với anh trai nghiêm túc, không hối thúc. 
🌈🌈 Chúc anh năm mới nhiều thành công, sức k
 • - ♨♨Siêu phẩm #Streetglide #Special 2020 đã về với anh trai nghiêm túc, không hối thúc. 
🌈🌈 Chúc anh năm mới nhiều thành công, sức k
 • 8
♨♨Siêu phẩm #Streetglide #Special 2020 đã về với anh trai nghiêm túc, không hối thúc. 🌈🌈 Chúc anh năm mới nhiều thành công, sức k ... Xem tiếp
Huynh Minh Tien 15/01/2020
more
 • - Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. 
Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b
 • - Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. 
Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b
 • - Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. 
Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b
 • - Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. 
Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b
 • - Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. 
Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b
 • - Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. 
Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b
 • 3
Anh Khách nói xe nhỏ gọn, màu đẹp quá em. Fatboy của anh thu được bao nhiêu để anh đổi. Dạ! Anh xem ngày qua lấy xe về đi, tiền b ... Xem tiếp
Huynh Minh Tien 14/01/2020
more
 • - Cơm tối đi mọi người .... 
Mãi mới dám ăn thịt Heo ..... :((((
 • 5
Cơm tối đi mọi người .... Mãi mới dám ăn thịt Heo ..... :((((
Huynh Minh Tien 14/01/2020
more
 • 1
Morning everyone !!! Coffee @ Harley Huynh Van Banh
Huynh Minh Tien 07/01/2020
more
 • 3
Chia sẻ của mềnh về bí quyết bán hàng nghen 😁😁😁