Huynh Minh Tien
Huynh Minh Tien
Huynh Minh Tien
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
 • pause
 • pause
 • pause
 • pause
Bạn bè (264)

Huynh Minh Tien 07/03/2020
more
 • - Đội hình 3-2-1 sẵn sàng ghi bàn!
Lại cuối tuần cho những chuyến đi ...
 • - Đội hình 3-2-1 sẵn sàng ghi bàn!
Lại cuối tuần cho những chuyến đi ...
 • - Đội hình 3-2-1 sẵn sàng ghi bàn!
Lại cuối tuần cho những chuyến đi ...
 • 5
Đội hình 3-2-1 sẵn sàng ghi bàn! Lại cuối tuần cho những chuyến đi ... ... Xem tiếp
Huynh Minh Tien 24/02/2020
more
 • - Biển dịu dàng, mặn mà trong trí nhớ.
Sóng dập dìu từng đợt vỗ xa xa. 
Đá xanh mấy tuổi đã già. 
Bản tình ca đã quá màu vấn vương.
 • - Biển dịu dàng, mặn mà trong trí nhớ.
Sóng dập dìu từng đợt vỗ xa xa. 
Đá xanh mấy tuổi đã già. 
Bản tình ca đã quá màu vấn vương.
 • - Biển dịu dàng, mặn mà trong trí nhớ.
Sóng dập dìu từng đợt vỗ xa xa. 
Đá xanh mấy tuổi đã già. 
Bản tình ca đã quá màu vấn vương.
 • 20
Biển dịu dàng, mặn mà trong trí nhớ. Sóng dập dìu từng đợt vỗ xa xa. Đá xanh mấy tuổi đã già. Bản tình ca đã quá màu vấn vương. ... Xem tiếp
Huynh Minh Tien 19/02/2020
more
 • - Thân xác này là lửa. Tâm hồn là vũ trụ. Bờ giác còn xa lắm. 🤩 
2 anh em đi giải cứu dưa hấu
 • - Thân xác này là lửa. Tâm hồn là vũ trụ. Bờ giác còn xa lắm. 🤩 
2 anh em đi giải cứu dưa hấu
 • 2
Thân xác này là lửa. Tâm hồn là vũ trụ. Bờ giác còn xa lắm. 🤩 2 anh em đi giải cứu dưa hấu ... Xem tiếp
Huynh Minh Tien 17/02/2020
more
 • - Xong tour mùa Valentine 😳😳
Xin lỗi chịu hổng nổi 😳😳
 • 4
Xong tour mùa Valentine 😳😳 Xin lỗi chịu hổng nổi 😳😳
Huynh Minh Tien 14/02/2020
more
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • - Xuất phát 😍😍😍😍
 • 9
Xuất phát 😍😍😍😍 ... Xem tiếp