• 17 lượt thích
  • 0 bình luận
  • Lưu tin

Alina Phạm

25/08/2019

Chúng ta đã cãi nhau rất lớn hôm qua.
Và hôm nay chúng ta lại làm hoà nhé. 🥰🥰