Alina Phạm
Alina Phạm
Alina Phạm
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
 • pause
 • pause
 • pause
 • pause
Bạn bè (264)

Alina Phạm 04/10/2019
more
 • 3
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Alina Phạm 29/09/2019
more
 • Alina Phạm - Từng một thời mê một không gian sách đến như vậy. 
Nơi chỉ gửi thấy mùi sách của những năm thập niên 70 - 80.
.... 
🤗 được một an
 • Alina Phạm - Từng một thời mê một không gian sách đến như vậy. 
Nơi chỉ gửi thấy mùi sách của những năm thập niên 70 - 80.
.... 
🤗 được một an
 • 7
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Từng một thời mê một không gian sách đến như vậy. Nơi chỉ gửi thấy mùi sách của những năm thập niên 70 - 80. .... 🤗 được một an ... Xem tiếp
Alina Phạm 24/09/2019
more
 • Alina Phạm - Snsd
 • Alina Phạm - Snsd
 • Alina Phạm - Snsd
 • Alina Phạm - Snsd
 • Alina Phạm - Snsd
 • Alina Phạm - Snsd
 • Alina Phạm - Snsd
 • 12
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Snsd ... Xem tiếp
Alina Phạm 24/09/2019
more
 • Alina Phạm - Nhớ mãi hồi nhỏ. Ăn cơm xong lại ngồi chờ đợi phim chiếu. 
Bộ phim: Kính Vạn Hoa.
 • Alina Phạm - Nhớ mãi hồi nhỏ. Ăn cơm xong lại ngồi chờ đợi phim chiếu. 
Bộ phim: Kính Vạn Hoa.
 • 8
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Nhớ mãi hồi nhỏ. Ăn cơm xong lại ngồi chờ đợi phim chiếu. Bộ phim: Kính Vạn Hoa. ... Xem tiếp
Alina Phạm 20/09/2019
more
 • 11
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Cả một tuổi thanh xuân chờ đợi. Chờ để đợi được ngày có thể gặp mặt.