Nguyễn Chánh Tính
Nguyễn Chánh Tính
Nguyễn Chánh Tính
Theo dõi
Tin nhắn
 • Tất cả
 • @banchiase
 • Gắn thẻ @ban
 • pause
 • pause
 • pause
 • pause
Bạn bè (264)

more
 • 3
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • 2
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • Nguyễn Chánh Tính - Bức tranh !!!
 • 7
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Bức tranh !!!
more
 • Nguyễn Chánh Tính - Máy bay !!!
 • 2
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Máy bay !!!
more
 • Nguyễn Chánh Tính - Lướt sóng !!!
Lướt sóng !!!