Sản phẩm dịch vụ bán dưới hình thức E-coupon trên Azibai


Sản phẩm, dịch vụ bán dưới hình thức coupon điện tử trên azibai không giao hàng trực tiếp cho người mua sau khi đặt hàng.

Sau khi đặt mua sản phẩm, dịch vụ bán dưới hình thức coupon điện tử và thanh toán thành công, người mua sẽ nhận được mã coupon điện tử (E-Coupon) gửi đến email dùng để mua hàng.
Người mua hàng mang mã coupon đã mua đến giao dịch tại địa chỉ của người bán hàng, dựa trên các thông tin người bán đã cung cấp trên sản phẩm, dịch vụ khi đặt mua.

Các mã coupon khi đặt mua sẽ có thời hạn áp sử dụng cụ thể, theo chính sách bán hàng của các gian hàng trên azibai.
Người mua chỉ có thể sử dụng mã coupon để giao dịch trong thời hạn các mã coupon đó còn thời hạn sử dụng.

Mua sản phẩm, dịch vụ bán dưới hình thức coupon điện tử:

Bước 1: Truy cập vào www.azibai.com, sau đó click vào tab Coupon để hiển thị các danh mục sản phẩm, dịch vụ đang bán dạng coupon.


Bước 2
: Click vào tên danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ cần mua hàng.

Bước 3: Trên trang liệt kê theo danh mục các sản phẩm, dịch vụ bán dưới hình thức coupon.

Click tiếp vào các danh mục con để tiến hành chọn lọc các sản phẩm, dịch vụ cần tìm kiếm.

Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm các sản phẩm, dịch vụ bán dưới hình thức coupon:
Trong hộp chọn thứ 1, click chọn tỉnh thành phố.
Trong hộp chọn thứ 2 chọn tìm kiếm Coupon, sau đó nhập tên sản phẩm, dịch vụ cần tìm và click vào Tìm kiếm.

Các sản phẩm, dịch vụ bán dưới hình thức coupon điện tử trên azibai sẽ có thẻ “Coupon” được hiển thị ở góc trên, bên phải.

Bước 4: click vào ảnh hoặc tên sản phẩm, dịch vụ để chuyển đến trang xem chi tiết.

Trên trang hiển thị chi tiết, click chọn số lượng cần mua hàng. Sau đó click vào nút Mua ngay để tiến hành đặt hàng.

Cập nhật lại số lượng sản phẩm đặt mua trong giỏ hàng (nếu cần thay đổi), sau đó click vào nút  Đặt hàng

Bước 5: Nhập các thông tin liên hệ. Trong đó số điện thoại giúp cho người bán hàng có thể liên hệ khi cần.
Địa chỉ email được sử dụng để nhận mã coupon điện tử do hệ thống gửi đến (sau khi thanh toán thành công).

Nếu chưa có tài khoản người mua hàng trên azibai, sau khi đặt hàng thành công, hệ thống sẽ tự động tạo 1 tài khoản người mua hàng và gửi đến email khai báo tại bước này.

Người mua hàng có thể sử dụng tài khoản được tạo trên azibai để đăng nhập vào hệ thống và quản lý đơn hàng đã mua.

Sau khi điền đầy đủ thông tin người mua hàng, chọn hình thức thanh toán thuận tiện nhất và click vào nút Đặt hàng để hoàn thành.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đặt hàng thành công.

Nếu muốn xem lại các thông tin đơn hàng đã đặt, click vào nút Chi tiết đơn hàng để xem lại thông tin của đơn hàng.

Sau khi đặt hàng thành công, hệ thống sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận việc đặt hàng trên azibai.

 

Bước 6: Thanh toán cho azibai tổng số tiền ghi trên đơn hàng, theo hình thức thanh toán đã chọn ở bước trên.
Sau đó thông báo lại cho azibai về mã đơn hàng, thông tin người mua.

Khi nhận được tiền thanh toán cho đơn hàng đặt mua của bạn, azibai sẽ kiểm tra và xác nhận thanh toán.

Bạn sẽ nhận được mã coupon điện tử gửi đến địa chỉ email với nội dung như dưới đây:

 

Sử dụng mã coupon điện tử đã mua để giao dịch:

Sau khi đã thanh toán và nhận được mã coupon điện tử gửi đến email, bạn có thể sử dụng mã coupon này để giao dịch tại địa chỉ mua sản phẩm,
dịch vụ theo các thông tin mà người bán hàng đã ghi trong phần mô tả của sản phẩm, dịch vụ khi đặt mua.

Để sử dụng mã coupon điện tử đã mua khi giao dịch, bạn cần xác nhận đồng ý sử dụng mã coupon đã mua để giao dịch, đổi sản phẩm, dịch vụ.
Đăng nhập vào bằng tài khoản trên azibai, trên cột trái, click vào menu Đơn hàng > Đơn hàng cá nhân
Trên đơn hàng, click vào nút Xác nhận nếu bạn đồng ý sử dụng coupon đã mua để giao dịch tại địa chỉ của người bán hàng.

Lưu ý:

1. Chỉ tiến hành Xác nhận mã coupon khi bạn đồng ý sử dụng mã coupon đã mua để giao dịch tại địa chỉ của người bán hàng.
2. Mã coupon sẽ bị hủy ngay sau khi bạn click vào nút Xác nhận và chỉ có giá trị giao dịch trong 1 lần duy nhất.

Xem thêm: Quy chế mua bán hàng hóa/dịch vụ dưới hình thức E-Coupon