Hệ thống tiêu chí kiểm duyệt


1. Biện pháp quản lý

www.azibai.com sử dụng các công cụ để bảo mật thông tin thành viên và hoạt động giao dịch của khách hàng. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo mật thông tin giao dịch và chỉ cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Thành viên phải giữ bí mật thông tin giao dịch với bên thứ 3, trong trường hợp thông tin bị lộ, gây thiệt hại mà lỗi thuộc về thành viên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đền bù.

Thành viên không được phá hoại hệ thống, làm thay đổi cấu trúc dữ liệu, ảnh hưởng tới uy tin và hoạt động của www.azibai.com dưới bất kỳ hình thức nào. Thành viên vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 2. Biện pháp kiểm duyệt thông tin

 Bộ phận quản lý nội dung và kỹ thuật phải đảm bảo nội dung thông tin trên website được kiểm duyệt thường xuyên, lưu giữ một cách an toàn, bảo mật, các tin tức đó đều được backup để tránh mất tin do lỗi kỹ thuật.

Sử dụng các biện pháp kỹ thuật được xây dựng trên phần mềm quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật và chặt chẽ.

Kiểm duyệt lần 1: Bằng hệ thống  kỹ thuật, www.azibai.com đã  triển khai các bộ lọc nội dung, bao gồm :

- Kiểm duyệt nội dung thông tin thông qua bộ lọc từ khóa nhằm ngăn chặn những nội dung xấu. Danh sách từ khóa được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành với các từ khóa có nội dung Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc… Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có các nội dung vi phạm này, hệ thống sẽ tự động chuyển các nội dung vi phạm sang dạng cảnh báo và chờ xử lý. Bộ phận kiểm duyệt nội dung của Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại các cảnh báo này và quyết định việc xóa bỏ hay cho phép hiển thị các nội dung này trên website. Danh sách từ khóa được cập nhật thường xuyên.

- Kiểm duyệt nội dung thông tin thông qua việc hạn chế các nguồn thông tin có nội dung vi phạm. Khi thành viên sử dụng chức năng chia sẻ nguồn thông tin (chia sẻ đường link tới website khác) cho cộng đồng, hệ thống  sẽ tự động lưu lại toàn bộ các nguồn thông tin này. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ thực hiện việc xem xét các nội dung của nguồn, trường hợp các nội dung này không phù hợp thì hệ thống sẽ bổ sung nguồn vào danh sách các từ khóa nhằm ngăn chặn tối đa việc đăng tải các nội dung vi phạm, đồng thời thực hiện việc gỡ bỏ nguồn khỏi hiện thị của website www.azibai.com

Kiểm duyệt lần 2: Bằng nhân sự kiểm duyệt

- Đội ngũ nhân sự của www.azibai.com là những người có kiến thức chuyên môn, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý nội dung thông tin trên website. Đội ngũ nhân sự của Công ty thực hiện việc kiểm duyệt 24/7 nhằm kịp thời phát hiện và loại bỏ các nội dung vi phạm

- Hàng ngày, đội ngũ nhân sự sẽ thực hiện việc kiểm duyệt thông tin trong danh sách cảnh báo do hệ thống cập nhật. Những nội dung vi phạm sẽ xóa bỏ ngay lập tức. Đồng thời, tùy mức độ vi phạm, Ban quản trị www.azibai.com sẽ quyết định khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên đăng tải nội dung vi phạm.

- Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự còn thực hiện việc kiểm duyệt thông tin thông qua thông báo nội dung xấu của các thành viên khác. Khi nhận được thông báo, đội ngũ nhân sự có nhiệm vụ xác nhận lại các thông tin này, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy trình chung.

- Nguyên tắc thực hiện: Việc kiểm duyệt được thực hiện hằng ngày, những vi phạm nặng sẽ bị xứ lý trong vòng 24h.

3. Hoạt động Hệ thống kiểm duyệt và quản lý nội dung website:

Kiểm duyệt Nội dung dạng text (blog):

- Có 1 danh sách các từ xấu, không hợp lệ (bad keywords) và có mức độ (thang điểm) của những từ không hợp lệ (bad keywords này) (dùng để đánh giá nội dung)

- Nếu nội dung do người sử dụng đưa lên mà trong đó có những từ nằm trong danh sách từ không hợp lệ (bad keywords) và tùy theo số lượng từ xấu xuất hiện mà hệ thống sẽ tự đánh giá xem bài viết đó có hợp lệ hay không.

- Nếu những bài viết mà hệ thống cho là không phù hợp thì sẽ lưu vào danh sách các bài viết không hợp lệ thì bộ phận kiểm duyệt sẽ dễ dàng hơn trong việc duyệt nội dung.

Kiểm duyệt Nội dung dạng image (hình ảnh):

- Khi người dùng đăng tải hình ảnh tại www.azibai.com thì các bức ảnh này được Hệ thống tự động lưu vào khu vực lưu trữ riêng. Sau đó những ảnh này sẽ được gởi đến hệ thống phân tích và phân loại theo từ khóa. Những hình ảnh có nội dung vi phạm sẽ được chuyển sang danh sách cảnh báo và chờ xử lý.

- Bộ phận kiểm duyệt sẽ vào danh sách này xem sét và kiểm duyệt lại lần nữa, nếu đúng ảnh này có nội dung vi phạm (ảnh sex, ảnh có nội dung phản cảm không phù hợp, ảnh miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết…) thì sẽ không duyệt ảnh này hoặc xóa ảnh này khỏi hệ thống lưu trữ.

Kiểm duyệt Nội dung dạng video: Đối với dạng này www.azibai.com ưu tiên kiểm duyệt bằng nhân sự một cách trực tiếp.