Giải quyết tranh chấp, khiếu nại


CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

  • Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website www.azibai.com, khách hàng vui lòng thông báo đến website trong thời gian sớm nhất.

Bộ phận tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng:

Bộ phận Call Center của www.azibai.com

Hotline: 02873009910

Email: info@azibai.com

  • Website sẽ tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng và xác thực thông tin. Trong vòng 07 ngày website sẽ thông báo tới bên có liên quan, bên bán hàng về những khiếu nại trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong vòng 30 ngày, nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
  • Khi có tranh chấp giữa khách hàng và thành viên bán hàng, www.azibai.com có quyền và có trách nhiệm được biết và được thông tin về tranh chấp này. Khi tiến hành giải quyết tranh chấp phải có sự chứng kiến của www.azibai.com.
  • www.azibai.com cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.