Quy định thành viên


QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN www.azibai.com

Điều 1 - Đăng ký thành viên

 • Thành viên đăng ký tài khoản trong www.azibai.com là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của www.azibai.com và được chấp thuận.
 • Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vảo bảng mẫu đăng ký.

Điều 2 - Chấp hành quy định: Tất cả các thành viên sau khi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định sau:

 • Quy định chung.
 • Quy định thành viên.
 • Quy định nội dung.
 • Quy định gian hàng.
 • Quy định sản phẩm.
 • Quy định rao vặt.
 • Quy định hỏi đáp.
 • Quy định bình luận.
 • Quy định đánh giá, bình chọn.
 • Quy định quảng cáo, đặt banner.

Điều 3 - Tư cách thành viên: Sau khi đồng ý quy định và kết thúc đăng ký tài khoản sự dụng trên www.azibai.com thì được coi là thành viên của www.azibai.com. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên www.azibai.com.

Điều 4 - Quyền hạn và nghĩa vụ thành viên.

 • Được miễn "Phí thành viên". Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com, nhưng không tính đến các khoản phí khác như Phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn khác trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com.
 • Thành viên có trách nhiệm thực thi mọi quy định do Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com thiết lập và ban hành.
 • Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do sàn TMĐT www.azibai.com và các bên liên quan cung cấp.
 • Sau khi đăng ký, các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định.
 • Thành viên được tạo một cửa hàng riêng để trưng bày hàng hóa và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com.
 • Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin cá nhân, các thiết lập tài khoản, gian hàng trực tuyến và các giao dịch của mình trên Sàn TMĐT www.azibai.com.
 • Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng trực tuyến, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com.
 • Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.
 • Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com trong quá trình hoạt động. Các ý kiến đóng góp được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com.

 

Điều 5 - Trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên

 

 • Bảo mật và lưu trữ thông tin, hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
 • Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của th ông tin cá nhân, hàng hóa, dịch vụ của mình đăng tải trên www.azibai.com.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ, rõ ràng.
 • Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp. Tạo ra và pháp tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo ra những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com.v
 • Nghiêm cấm mọi hành vi gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tính của Sàn giao dịch TMĐT www.azibai.com.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật và mọi quy định của www.azibai.com về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website TMĐT www.azibai.com.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về mua bán, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, ...

Điều 6 - Sử dụng thông tin đăng ký: Được quy định bởi chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Điều 7 - Ngừng sử dụng dịch vụ

 • Trong trường hợp thành viên muốn ngừng sử dụng dịch vụ thì thành viên sẽ tiến hành các thủ tục đã quy địh của công ty chúng tôi.
 • Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được sự chấp thuận của thành viên.
 • Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất.

Điều 8 - Cấm, hủy bỏ tư cách thành viên: Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm vào các quy định chính sách của www.azibai.com. Chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp theo "Quy định xử lý vi phạm".

Điều 9 - Thông báo: Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

Điều 10 - Các mục cấm: Khi sử dụng www.azibai.com, các thành viên không được vi phạm các mục cấm dưới đây.

 • Vi phạm quy định của www.azibai.com.
 • Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.
 • Những hành vi khác bị công ty chúng tôi coi là không hợp lý.

Điều 11 - Tuân thủ các quy định khác: Ngoài những quy định trên, thành viên phải tuân theo tất cả những quy định khác đã được ban hành trên www.azibai.com.