Hướng dẫn đăng ký tài khoản


Bạn hãy click vào Đăng ký trên thanh topbar của trình duyêt. Sau đó làm tuần tự các bước sau để đăng ký tài khoản thành công.

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản

- Tài khoản: tên tài khoản của bạn. Dùng để đăng nhập vào hệ thống sàn thương mại www.azibai.com

- Mật khẩu: không phân biệt chữ hoa và chữ thường, phải từ 6 đến 20 ký tự không bao gồm khoảng trống. Bạn không nên đặt mật khẩu đăng nhập giống với địa chỉ Email để đảm bảo độ an toàn cho tài khoản.

- Nhập lại mật khẩu: để xác nhận lại mật khẩu của bạn là chính xác, bạn nhập lại mật khẩu đăng nhập mà bạn vừa điền ở khung "Mật khẩu"

-  Địa chỉ Email: www.azibai.com sẽ gửi mail cho bạn mỗi khi có sự thay đổi về tài khoản cũng như phát sinh giao dịch. Do vậy hãy lựa chọn và nhập chính xác địa chỉ Email mà bạn thường sử dụng (không quá 255 ký tự) để đăng ký tài khoản www.azibai.com.

 

 

 

 • Đăng ký gian hàng:
  • Đánh dấu kiểm vào mục "đăng ký gian hàng"

  • Điền đầy đủ thông tin về gian hàng:
   • Chọn lĩnh vực doanh cho gian hàng.
   • Tên công ty, cửa hàng, tổ chức, ...
   • Địa chỉ công ty, cửa hàng, tổ chức, ...

 

 

- Luôn phải đánh dấu chọn vào phần đồng ý tuân thủ các quy định của www.azibai.com để hoàn tất quá trình khai báo thông tin đăng ký tài khoản của bạn.

- Mã xác nhận: điền mã xác nhận theo hình ảnh đã cho với các ký tự in hoa.

 

Bước 2: Kích hoạt tài khoản

 • Ngay sau khi yêu cầu đăng ký mở tài khoản tại www.azibai.com của bạn được gửi đi thành công, chúng tôi sẽ gửi tới bạn một đường link xác minh yêu cầu đăng ký mở tài khoản tới địa chỉ Email mà bạn đã khai báo ở bước 2. Bạn vui lòng click vào đường link đã gửi trong Email và tiếp tục xác minh thông tin đăng ký để kích hoạt tài khoản cá nhân.
 • Sau khi tài khoản của bạn được kích hoạt thành công, bạn có thể đăng nhập vào www.azibai.com bằng tài khoản cá nhân bạn vừa đăng ký.