Hồ Quang Tùng 13/07/2020
more
 • - Bạn nói tui giàu??
- Uhm, tui giàu nghị lực để vượt qua khó khăn 🙃🤞🏻
Bạn nói tui giàu?? - Uhm, tui giàu nghị lực để vượt qua khó khăn 🙃🤞🏻
Hai lúa Mekong 13/07/2020
more
Viên An Nguyễn 13/07/2020
more
 • - 🙂🙂🙂
 • 1
🙂🙂🙂
Giới Phan 13/07/2020
more
 • - Yêu thì yêu không yêu thì yều yyyy yếu yêu... =))))

Dạo này hay đăng ảnh cười ghê mợi..!
 • 1
Yêu thì yêu không yêu thì yều yyyy yếu yêu... =)))) Dạo này hay đăng ảnh cười ghê mợi..!
Ha Thanh Phuc 13/07/2020
more
 • - Thuốc mê còn có lúc tỉnh, uống nhầm em rồi anh không tìm được lối ra...
 • 1
Thuốc mê còn có lúc tỉnh, uống nhầm em rồi anh không tìm được lối ra...