Hà Trần
Hà Trần

18/04/2021 ALL

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Sapa - Nơi gặp gỡ đất trời⛅
Xem tin
Trúc Hồng _ Nông sản hữu cơ
Trúc Hồng _ Nông sản hữu cơ

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Cả tuần sản xuất trà cuối tuần phải tận hưởng
Xem tin
WEBKETOAN
WEBKETOAN

18/04/2021 ALL

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
👤 Theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: ➖ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; ➖ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; ➖ Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. ➖ Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác cũng được trừ khi xác định chịu thuế. 👉👉👉 Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. 🔻Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia số tháng thực tế hoạt động trong năm. 🔻🔻Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). 👤👤 Cũng theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính: "Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công." 💡 Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí)... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả. ❗❗❗Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty mua sản phẩm bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm cho người lao động thì khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động của Công ty được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp và và đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 👉👉 Về thuế thu nhập cá nhân, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm _________________________________________________ Nguồn: Tạp chí Tài chính
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin
Cao Xuan Tuan
Cao Xuan Tuan

18/04/2021 ALL

 • Thích bài viết 1

 • Thích
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Ai bị mỡ máu, huyết áp, bệnh gút, tim mạch, thiếu máu não (rối loạn tiền đình).... Có bộ V-Live V1 lo...Đặc biệt hơn đó là bộ 3 V live phù hợp ở nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. BỘ 3 V LIVE -CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO TẾ BÀO CẢ NGÀY MẠNH KHỎE! Mua sản phẩm tốt, không quan trọng bằng người tư vấn có nghiệp vụ cứng. Muốn có sức khỏe lâu dài, đừng hời hợt việc chọn người tư vấn viên chăm sóc (Nằm giường bệnh viện mệt lắm). Nếu bạn quan tâm sức khỏe người thân, 1 buổi cafe giải quyết mọi vấn đề.......
Xem tin